Dadgostar Publicationجستجو

گروه های حقوقی

بر چسب ها

کتاب های حقوقی
کتاب های بین المللی حقوق
دایره المعارف حقوقی
حقوق خصوصی
مسئولیت مدنی
حقوق تجارت
کلیات حقوق کیفری
حقوق کیفری اختصاصی
جرم شناسی
حقوق انرژی
داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی
عکس جلد
دکتر احمد امیرمعزی ،
تألیف ، قطع وزیری ، 616 صفحه
چاپ پنجم ، پاییز 1395
انتشارات دادگستر
شابک 2-21-2626-964-978
نوع جلد گالینگور
قیمت 50000 تومان
عضویت
منتشر شده موجود است

چکیده: دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1375 ورود به سازمان تجارت جهانی را درخواست کرد. کمیسیون حقوق تجارت بین الملل وابسته به سازمان ملل متحد (آنسیترال) قانون نمونه داوری 1985 را به کشورهای مختلف از جمله ایران ارائه و تصویب آن را خواستار شد. مجلس شورای اسلامی با تغییرات اندک تحت نام قانون داوری تجاری بین المللی 1376آن را تصویب نمود. کتاب حاضر بر مبنای این قانون تالیف و برای روشن شدن زوایا و فروض مختلف هر ماده با بهره گیری از پنجاه رای و احکام قضائی مرتبط با داوری در پرونده هائی که یک طرف آن سازمان ها و شرکت های مختلف ایرانی است، نگارش یافت. اغلب کتب درسی دانشگاهی به جنبه های مختلف نظری می پردازند ودانش آموختگان این رشته از حقوق به هنگام مواجهه با داوری بین المللی خود را نا توان می بینند. در این کتاب ضمن توجه به خصیصه کتب درسی هم به جنبه نظری آن نگاهی داشته و هم به کمک کارورزان داوری بین المللی آمده است. نمونه هائی از درخواست داوری، فرایند سیر دادرسی در هیات داوری، نمونه های معتنابه از شرط داوری و معایب هر یک از آن ها، نحوه نگارش قانون حاکم در قراردادهای تجاری بین المللی و شیوه نگارش موافقتنامه داوری برای داوری های موردی و سازمانی ارا ئه گردید. در واقع سبک جدید آموزش علمی کار بردی را عرضه می نماید. فصل پایانی به نحوه اعتراض به رای، ابطال جزئی یا کلی آراء داوری بین المللی درمحاکم محل صدور رای و شیوه اجراء اختصاص یافت. دولت جمهوری اسلامی در سال 1380الحاق به کنوانسیون 1958 نیویورک راجع به شناسائی و اجرای آراء داوری خارجی را تصویب نمود و با پیوستن به جامعه بین المللی زمینه اجراء آراء داوری خارجی در ایران را با اغلب کشور های جهان همسو و مراحل اجراء را تسهیل نمود. کتاب حاضر پس از انتشار اولیه مورد اقبال جامعه حقوقی قرار گرفت.

لینک ها (پیوند)


کلیه حقوق این سایت متعلق به "انتشارات دادگستر" می باشد.