Dadgostar Publicationجستجو

گروه های حقوقی

بر چسب ها

کتاب های حقوقی
کتاب های بین المللی حقوق
دایره المعارف حقوقی
حقوق خصوصی
مسئولیت مدنی
حقوق تجارت
کلیات حقوق کیفری
حقوق کیفری اختصاصی
جرم شناسی
حقوق انرژی
تفسیر قانون جنایی در پرتو تفسیر شناسی و تحلیل گفت مان
عکس جلد
دکتر علی شجاعی ،
تألیف ، قطع وزیری ، 336 صفحه
چاپ اول ، پاییز 1393
انتشارات دادگستر
شابک 9-41-2820-600-978
نوع جلد شومیز
قیمت 15500 تومان
عضویت
منتشر شده موجود است

چکیده: تفسیر متن حقوقی جای گاه بسیار مهمی در نظر و عمل دارد. در این میان ، تفسیر قانون جنایی جایگاه ویژه ای دارد و این امر به جای گاه خود حقوق جنایی بر می گردد. بحث تفسیر ویژه ی حقوق و حقوق جنایی نیست . هرجا متنی هست و بحث فهم متن مطرح است ، تفسیر هم هست. آگاهی از یافته های تفسیری سایر دانش ها می تواند به پیش برد بحث تفسیر در حقوق جنایی کمک شایانی کرده و درک ما را از تفسیر متن جنایی ژرفتر کند. دانش تفسیرشناسی و تحلیل گفت مان یافته های مختلفی را درباره تفسیر متن های مختلف ارائه کرده اند.آگاهی از این یافته ها می تواند به پیش برد تفسیر قانون جنایی مکم بسیاری کند. این پژوهش در پی ارائه ی نوعی روی کرد تفسیری در مورد قانون جنایی استوار بر داده های تفسیرشناسی و تحلیل گفت مان است و از یافته های حقوق ، فلسفه و زبان شناسی بهره می گیرد.

لینک ها (پیوند)


کلیه حقوق این سایت متعلق به "انتشارات دادگستر" می باشد.