Dadgostar Publicationجستجو

گروه های حقوقی

بر چسب ها

کتاب های حقوقی
کتاب های بین المللی حقوق
دایره المعارف حقوقی
حقوق خصوصی
مسئولیت مدنی
حقوق تجارت
کلیات حقوق کیفری
حقوق کیفری اختصاصی
جرم شناسی
حقوق انرژی
ضرر در جرایم مالی از قانون تا رویه قضایی
عکس جلد
ابوالفضل محمد علیخانی ،
تألیف ، قطع وزیری ، 226 صفحه
اول ، اسفند 1402
انتشارات دادگستر
شابک 7-285-282-600-978
نوع جلد شومیز
قیمت 230000 تومان تومان
عضویت
منتشر شده موجود است

چکیده: ضرر یکی از چالشی ترین بخش جرایم مالی (جرایم علیه اموال ومالکیت) می باشد به نحوي که در وهله نخست و با توجه به مالی بودن این دسته از جرایم بدیهی به نظر می رسد ولیکن زمانی که به تبیین آن از منظر قانون گذار می پردازیم، در مواجهه با این دسته جرایم یکنواختی مشاهده نمی شود به گون هاي که در برخی از جرایم مانند خیانت در امانت قانو نگذار تحقق جرم را منوط به تحقق ضرر مالکین و متصرفین دانسته است و در برخی دیگر مانند کلاهبرد اري آن راشرط ندانسته است از ای نرو اگر نتیجه را در این دسته از جرایم ضرربدانیم نه تصاحب و بردن مال دیگري باید حکم به مقید بودن بزه خیانت در امانت و مطلق بودن بزه کلاهبرداري دهیم لذا در کتاب حاضرضرر در سه رکن قانونی، مادي و روانی بحث و تحلیل شده است تادقیقاً نقش ضرر در ارکان جرایم مالی مشخص و معین گردد.

لینک ها (پیوند)


کلیه حقوق این سایت متعلق به "انتشارات دادگستر" می باشد.