Dadgostar Publicationجستجو

گروه های حقوقی

بر چسب ها

کتاب های حقوقی
کتاب های بین المللی حقوق
دایره المعارف حقوقی
حقوق خصوصی
مسئولیت مدنی
حقوق تجارت
کلیات حقوق کیفری
حقوق کیفری اختصاصی
جرم شناسی
حقوق انرژی
درآمدی بر حاکمیت قانون
عکس جلد
ابراهیم موسی زاده ،
تألیف ، قطع وزیری ، 156 صفحه
اول ، اسفند 1402
انتشارات دادگستر
شابک 0-284-282-600-978
نوع جلد شومیز
قیمت 160000 تومان تومان
عضویت
منتشر شده موجود است

چکیده: حقوق عمومی ابتنا بر چندین عنصر اساسی دارد. در میان آنها، رکنی که همه عناصرِدیگر را تحت¬پوشش قرارداده و بر آنها ارجحیت دارد، «حاکمیت قانون» است. بی‌جهت نیست که در رقابت میان مفاهیم و عناصر مختلف حقوق عمومی، همچنان حاکمیت قانون سر سلسله حرکت قافله را برعهده دارد. امروزه حاکمیت قانون از گفتمان علمی فراتر رفته و جایگاهی بس والا را در والاترین اسناد حقوقی به خود اختصاص داده است. حقوق عمومی زمانی به صورت بالنده مطرح خواهد شد که حاکمیت قانون زینت¬بخش رأس و معیاری برای متن آن باشد. ورود به حیطه حساس حقوق عمومی بدون حاکمیت قانون کار بی¬فایده¬ای است و فعالیت در عرصه حقوق عمومی نیز بدون حاکمیت قانون کار به‌جایی نخواهد برد. فهم مناسب «حاکمیت قانون»مستلزمروشنشدنچیستی ومبانیآن؛ تبیین منطق حاکم وشیوه-هاینظارتو تعیین گستره و قلمرو آن است که اهم این مباحث در این اثر عرضه شده است.

لینک ها (پیوند)


کلیه حقوق این سایت متعلق به "انتشارات دادگستر" می باشد.