Dadgostar Publicationجستجو

گروه های حقوقی

بر چسب ها

کتاب های حقوقی
کتاب های بین المللی حقوق
دایره المعارف حقوقی
حقوق خصوصی
مسئولیت مدنی
حقوق تجارت
کلیات حقوق کیفری
حقوق کیفری اختصاصی
جرم شناسی
حقوق انرژی
بزه دیده شناسی حمایتی
عکس جلد
دکتر مهرداد رایجیان اصلی ،
تألیف ، قطع وزیری ، 294 صفحه
چاپ دوم ، پاییز 1390
انتشارات دادگستر
شابک 8-87-2626-964-978
نوع جلد شومیز
قیمت 7500 تومان
عضویت
منتشر شده موجود است

چکیده: این کتاب دستاورد فشرده ای از پژوهش های یک دهۀ اخیرِ دکتر مهرداد رایجیان اصلی (استادیار دانشکدۀ حقوق دانشگاه تربیت مدرّس) در پهنۀ بزه دیده شناسی است که به معرفی و تبیینِ یکی از دو رهیافتِ این شاخۀ علوم جنایی (یعنی بزه دیده شناسیِ حمایتی) می پردازد. به باور نویسنده، بزه دیده شناسی، امروز به یک رشتۀ مطالعاتیِ خاص در علوم جنایی تبدیل شده و رویکرد حمایتیِ آن، در کنار رهیافتِ علّت شناسانۀ این رشته، در قالب یک قلمرو مطالعاتی یکپارچه سازی شده اند. این کتاب در چهار گفتار، شامل مفهوم و گونه شناسیِ بزه دیده، حق های بزه دیده در فرایند جنایی، گونه های حمایت از بزه دیده، و رویکرد بین المللی به بزه دیده سازمان دهی شده است و ویراست دومِ آن با ویرایش و افزوده های جدید (از تازه ترین تحوّلاتِ بزه دیده شناسیِ حمایتی) در پاییز 1390 به چاپ رسیده است.

لینک ها (پیوند)


کلیه حقوق این سایت متعلق به "انتشارات دادگستر" می باشد.