Dadgostar Publicationجستجو

گروه های حقوقی

بر چسب ها

کتاب های حقوقی
کتاب های بین المللی حقوق
دایره المعارف حقوقی
حقوق خصوصی
مسئولیت مدنی
حقوق تجارت
کلیات حقوق کیفری
حقوق کیفری اختصاصی
جرم شناسی
حقوق انرژی
کتاب راهنمای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی
عکس جلد
تألیف ، قطع وزیری ، 280 صفحه
چاپ اول ، 1395
انتشارات دادگستر
شابک 4-091-282-600-978
نوع جلد شومیز
قیمت 22000 تومان
عضویت
منتشر شده موجود است

چکیده: در موضوع حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی تاکنون کتب متعددي به رشته تحریر درآمده است که به طور معمول رویکرد نظري داشت هاند، لیکن هدف این کتاب راهنما عبارتست از ارائه اطلاعات مورد نیاز دولت هاي طرف اختلاف بخصوص دولت هایی که از دفتر حقوقی باتجربه و با قدمت بالایی در امر حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات برخوردار نیستند. این کتاب راهنما قصد دارد تا دولتهاي مربوطه بتوانند از این طریق در هر قضیه به خصوص، تشریفات حل و فصلی را انتخاب و اجرا نمایند که به بهترین وجه ممکن بتواند منافع آنها را حفظ نماید. غایت این کتاب راهنما این است که با ارائه این اطلاعات سبب گردد تا ظرفیت انطباق دولتهاي ذیربط با حقوق بی نالملل ارتقاء یابد. این کتاب راهنما که در انطباق کامل با منشور ملل متحد تهیه شده است فقط اختلافات بین دولتها در حقوق بین الملل را تحت پوشش قرار می دهد. بنابراین اختلافات بین سایر تابعان حقوق بین الملل و همچنین اختلافاتی که تحت سایر نظامهاي حقوقی مدیریت می شوند از حوزه شمول این کتاب خارج می باشند. لذا این اثر برخلاف سایر کتب تالیف شده در موضوع حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بی نالمللی، رویکردي نظري به امر حل و فصل اختلافات بین المللی نداشته، بلکه بیشتر بر نحوه اجراي این روشها در عمل تمرکز دارد.

لینک ها (پیوند)


کلیه حقوق این سایت متعلق به "انتشارات دادگستر" می باشد.