Dadgostar Publicationجستجو

گروه های حقوقی

بر چسب ها

کتاب های حقوقی
کتاب های بین المللی حقوق
دایره المعارف حقوقی
حقوق خصوصی
مسئولیت مدنی
حقوق تجارت
کلیات حقوق کیفری
حقوق کیفری اختصاصی
جرم شناسی
حقوق انرژی
پیشگیری از جرم
عکس جلد
امیر حسن نیاز پور ،
تألیف ، قطع وزیری ، 264 صفحه
چاپ دوم ، مرداد1402
انتشارات دادگستر
شابک 8-204-282-600-978
نوع جلد شومیز
قیمت 200000تومان تومان
عضویت
منتشر شده موجود است

چکیده: جرم شناسی از برجسته ترین شاخه هاي علوم جنایی است که در چارچوب آن افزون بر علت شناسی جنایی همواره به شناساندن کارآترین شیوه ها براي مهار پدیده مجرمانه مبادرت ورزیده می شود. در این میان، پیشگیري از جرم/ جر مشناسی پیشگیرانه از توجه برانگیزترین آن هاست. زیرا، در پهنه این شاخه براساس شناخت صورت گرفته ازبزه کاري ها در راستاي شناسایی مناسب ترین کنش ها براي تأثیرگذاري بر مؤلف ههاي جرم زا و ارتکاب نا یافتن این پدیده گام برداشته می شود. روش هاي شناسانده شده ازسوي این شاخه خصیص ههاي متعددي دارند، که پیشین مدارانه بودن از بنیادي ترین آن هاست. چه این که، با بکارگیري شیوه هاي آن از شمار ناقضان ارزش هاي اساسی اجتماعی کاسته می شود. بر همین اساس، سیاست گذاران جنایی در کنار و پیش ازسازوکارهاي کیفري که پسین مدارانه اند، روش هاي پیشگیرانه را به رسمیت شناخت هاند.در عرصه سیاست جنایی ایران به پیشگیري از جرم از رهگذر بند 5 اصل یکصد و پنجاه وششم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران 1358 و پس از این، در دیگر سطح هاي هنجارگذاري خصوصاً قانون پیشگیري از وقوع جرم 1394 توجه شده است. علاوه براین، پیشگیري از جرم در دوره هاي مختلف رشته حقوق (از کارشناسی حقوق تاکارشناسی ارشد و دکتري حقوق کیفري و جرم شناسی) به عنوان یک درس و یا موضوع درس جرم شناسی جایگاه یافته است. در همین چارچوب، در کتاب پیش رو براي شناخت دانش و نظام پیشگیري از جرم جنبه هاي نظري و کاربردي آن (چیستی، اصول، گونه ها وکنش گران) بررسی شده است.

لینک ها (پیوند)


کلیه حقوق این سایت متعلق به "انتشارات دادگستر" می باشد.