Dadgostar Publicationجستجو

گروه های حقوقی

بر چسب ها

کتاب های حقوقی
کتاب های بین المللی حقوق
دایره المعارف حقوقی
حقوق خصوصی
مسئولیت مدنی
حقوق تجارت
کلیات حقوق کیفری
حقوق کیفری اختصاصی
جرم شناسی
حقوق انرژی
معاملات نا متعارف
عکس جلد
محمد امین وحدانی نیا ،
تألیف ، قطع وزیری ، 552 صفحه
چاپ دوم ، دی 1401
انتشارات دادگستر
شابک 4-187-282-600-978
نوع جلد شومیز
قیمت 350000 تومان تومان
عضویت
منتشر شده موجود است

چکیده: در این تألیف با نگاهی إجتهادي و با موضوع شناسی کاربردي، به « قاعده انگاري معاملات سفیهانه » در فقه حقوقی و ( دکترین نامتعارف unconscionable contracts ) به شکل تطبیقی توجه خاص داده شده است. این اثر نظریه عمومی تعهدات نامتعارف را به صورت قاعده مندارایه میدهد. چنین جنبه اي از حقوق قراردادهاي مدرن به عنوان یک ( دفاعیه قراردادی) پرکاربرد مطرح است. رویکرد این سیستمهاي حقوق خارجی با نهاد های مشابه از حقوق اسلامی به ویژه ( قاعده انگاری معا ملات سفیهانه ) هم پوشانی همه جانبه دارد. ارایه مصادیق گوناگون از قراردادها و شروط نامتعارف و ذکر نمونه پروندههاي قضایی پردعواي داخلی و خارجی در این کتاب از باب توجه دادن جامعه حقوقدانان و عموم مردم به معیار و شاخ صهاي نامتعارف شدن تعهدات است. توصیفی در مسیر اجراي بهتر عدالت !

لینک ها (پیوند)


کلیه حقوق این سایت متعلق به "انتشارات دادگستر" می باشد.